Beint í efni
dk fyrir sveitarfélög

Sveitarfélög

Sveitarfélög þurfa öflugt fjárhags- og upplýsingakerfi. dk viðskiptahugbúnaðurinn er alhliða viðskipta- og upplýsingakerfi, fjárhagskerfi sem er sérlega hentugt fyrir sveitarfélög.  

Hugbúnaðurinn er að fullu þróaður á Íslandi fyrir íslenskar aðstæður og hefur verið vinsælasti viðskiptahugbúnaðurinn í um 25 ár.

dk fyrir sveitarfélög

Auðvelt að taka í notkun

Afar auðvelt er að taka kerfið í notkun.  Kerfið kemur nánast að segja full uppsett með leiðbeiningum. 

Með kerfinu fylgja uppsett fyrirtækjaform, m.a. fyrir sveitarfélög.  Hvert fyrirtækjaform inniheldur tilbúinn bókhaldslykil með tengingum við undirkerfin, uppsettan rekstrar- og efnahagsreikning ásamt sundurliðunum og sjóðstreymi.

dk fyrir sveitarfélög

Öflugt fjárhagskerfi

Lausnir fyrir allar stærðir sveitarfélaga 

 • Ársreikningur og fjárhagsáætlun
 • Aðalbók sveitarfélaga og yfirlit málaflokka
 • Rafrænar afstemmingar og samþykktir
 • Rafræn skil til Hagstofu
 • Öflugar uppflettingar og skýrslur
dk fyrir sveitarfélög

Fasteignagjaldakerfi

 • Rafræn samskipti við fasteignaskrá
 • Sjálfvirk álagning fasteignagjalda
 • Greiðsluyfirlit fasteignagjalda
 • Rafræn birting í heimabanka
 • Rafræn tenging við korta og innheimtuþjónustur
 • Sambankavefþjónustur
dk fyrir sveitarfélög

Launakerfi

Launa- og starfsmannakerfi fyrir sveitarfélög 

 • Aukastörf og launadagbók
 • Málaflokkagreining launa
 • Rafræn skil á skilagreinum og rafræn birting á launaseðlum
 • Rafrænar greiðslur á launum og launatengdum gjöldum
 • Launagreining og launaseðlar á ensku

Greiningar

Hægt er að prenta út ársreikning sveitarfélagsins, málaflokkayfirlit, ársreikning fyrir deildir (deildaryfirlit), rekstrarreikning fyrir sjóði, sjóðsstreymi og margvíslegar greiningar niður á þessar víddir (stofnanir, málaflokka, tegundir, deildir, fyrirtæki, GFS og COFOG).

Áætlanir

Áætlanir má vinna inni í kerfinu, senda yfir í Excel til frekari vinnslu og lesa síðan aftur inn í dk.  Hægt er að vera með svokallaða „rammaáætlun“ (fjárhagsáætlun 1) og búa til breytingar/mismunandi sviðsmyndir út frá henni (viðauka/fjárhagsáætlun 2, 3 eða 4). 

Allar skýrslur og greiningar má síðan taka út með samanburði við áætlun.  Hægt er að taka út aðalbók með samanburði við áætlun og sjá hvað mikið er eftir af áætluninni (eða hvað mikið er komið umfram áætlun).

Kerfiseiningar

dk fyrir sveitarfélög inniheldur allar algengar kerfiseiningar eins og fjárhags-, banka-, sölu-, birgða-, innkaupa- og launakerfi og í viðbót inniheldur það öflugt viðskiptamannakerfi, verk- og tímaskráningarkerfi og lausnir fyrir snjalltæki og vef eins og tímaskráningu, verkskráningu, reikningagerð, greiningarteningaborð (e. Dashboard).

Í öllum kerfiseiningum dk er að finna öflug greiningartól, hvort sem unnið er með fjárhag, viðskiptamenn, lánardrottna, sölu, birgðir, innkaup, verk eða laun.  Greiningarvinnslurnar virka frá upphafi og ekki er þörf á langri og erfiðri uppsetningarvinnu með tilheyrandi tilraunum og prófunum.

Tengingar

dk fyrir sveitarfélög hefur m.a. tengingu við fasteignamatið, álagningarkerfi Þjóðskrár fyrir álagningu fasteignagjalda og útsendingu á þeim (greiðsluseðlar og rafræn birting í birtingarkerfi bankanna (RB)), tengingu við Hagstofuna til að skila inn gögnum (ársreikningi og fleira).

Sjálfvirka skiptingu (úthlutun) milli deilda (aðalsjóðs) fyrir millifærslur. Hægt er að veita deildarstjórum (yfirmönnum stofnana) aðgang að kerfinu gegnum vefinn eða applausn til að samþykkja reikninga, svo sem fyrir skóla og dvalarheimili án þess að þurfa að fara inn í sjálft fjárhagskerfið.

Rafræn samskipti

Öll rafræn samskipti, bæði við banka, kortaþjónustur (Rapyd og Teyja), ríkisskattstjóra, lífeyrissjóði, stéttarfélög og fleiri aðila.

Aðrar lausnir fyrir sveitarfélög

dk býður upp á afgreiðslukerfi fyrir söfn, sundstaði ofl. með tengingu við aðgangshlið. Einnig er boðið upp á afgreiðslukerfi fyrir snjalltæki fyrir strætó og sjálfsafgreiðslukerfi sem hentar vel fyrir söfn.